10.8.2011 BIODIESELDAG

Deze dag laat zien, dat zelfs de slechtste dingen des levens een positieve functie kan hebben.
Als je het op een goede manier gebruikt.